ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา เข้าค่ายพักแรมเริ่มต้นเพียง 220 บาทเท่านั้น

ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

 
 

    ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ภายในค่ายประกอบไปด้วย 3 ค่ายย่อย

“พร้อมรองรับคนได้ถึง 2,000 คน”

       บริการที่พัก อาหาร หอประชุม และฐานผจญภัย 30 ฐาน        กิจกรรมเดินทางไกล และลานอารีน่าโชว์สำหรับกิจกรรมรอบกองไฟ                              

      นอกจากนี้ยังมีทีมวิทยากรผู้ชำนาญการคอยดูแล และให้ความรู้อย่างใกล้ชิด  ตลอดการเข้าพัก

       ภายในค่ายสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย   อาทิเช่น        เข้าค่ายพักแรม ค่ายเยาวชน ค่ายคุณธรรมจริยธรรม การจัดอมรม ปฐมนิเทศ ฯลฯ

           

“เชิญสัมผัสกับธรรมชาติ  
อาหารที่ถูกปากและบริการที่เป็นกันเอง”
ติดต่อโทร. 08-9701-4314 (อู๋)
อัพเดทข่าวสารและภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/PongladaCampSaraburi/https://www.facebook.com/PongladaCampSaraburi/?refid=12https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2-135793373159158/timeline/?ref=hlshapeimage_10_link_0
อัตราค่าบริการ
2วัน 1คืน เพียง 290 บาท 
3วัน 2คืน เพียง 370 บาท