ค่ายลูกเสือ พงษ์ลดา  เข้าค่ายเริ่มต้น 200 บาท บ้านพักครูติดแอร์ ทุกหลัง..

ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา

ยินดีต้อนรับ

เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี
บริการที่พัก อาหาร และฐานผจญภัย
รองรับคนได้ 2,000 คน”

 
 >>เข้าสู่หน้าหลัก<<http://www.pongladacamp.com/pongladacamp/hna_rk.html
บริการที่พัก อาหาร และฐานผจญภัย “รองรับคนได้ 2,300 คน”
อัพเดท ข่าวสาร และ ภาพกิจกรรม ได้ที่ http://www.facebook.com/PongladaCamphttp://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2/135793373159158?ref=hlhttp://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2/135793373159158?ref=hlhttp://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2/135793373159158?ref=hlshapeimage_5_link_0shapeimage_5_link_1